Chủ nhật05312020

LAST_UPDATE12:36:34 PM

lỗi
  • Không tìm thấy bài viết
  • Bạn không được phép xem thông tin này.

   
  • Trường Bách Khoa Sài Gòn luôn trú trọng đến việc xây dựng hệ thống đối tác trong và ngoài nước là là một trong những hoạt động quan trọng trong việc thực hiện sứ mệng của Trường Bách Khoa Sài Gòn sẽ đảm bảo rằng sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ có đủ phẩm chất đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho xã hội và cạnh tranh tốt trên thị trường lao động toàn cầu.

  • Cung cấp thông tin về việc làm part time cho sinh viên đang học tại trường và full time cho các sinh viên mới ra trường với các ngành Điều dưỡng, Dược si, Y sĩ, Hộ sinh, Sư phạm mầm non, Kế toán doanh nghiệp, quản trị mạng,...Tiếp nhận thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có nhu cầu đăng thông tin tuyển dụng vui lòng liên hệ email: nmquang@bachkhoasaigon.edu.vn

Giới thiệu


Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn là trường có kết nối toàn cầu với hơn 100 đối tác là trường học, tổ chức, và doanh nghiệp khắp thế giới.

Trường đã phát triển nhiều chương trình trao đổi sinh viên, thực tập nước ngoài và các môn học và chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. Những nỗ lực hợp tác quốc tế tại Bách Khoa Sài Gòn có sự tham gia phối hợp của nhiều phòng ban và khoa như Phòng Hợp Quan hệ doanh nghiệp & Hợp tác quốc tế, Phòng Đào tạo & Công tác Học sinh, Đoàn trường…

Doanh NghiệpThống kê

Truong trung cap